Il Museo Etnografico di Lusevera

Il Museo etnografico di Lusevera, fiore allocchiello della comunità, conserva un patrimonio di testimonianze della cultura materiale.

Istituito nel 1973 per volontà di un gruppo di operatori culturali membri del Centro Ricerche Culturali di Lusevera, ha conosciuto un lungo periodo di chiusura dopo il sisma del 1976. Solo nel 1981 il museo riapre al pubblico, segno tangibile di un’emergenza ormai lasciata alle spalle. Nel 2012 lo stabile è ristrutturato e riallestito. Gli esperti del Goriški muzej di Nova Gorica hanno provveduto al restauro di tutti gli oggetti. 

Oggi il museo è più monumento che un contenitore. Un monumento dedicato alla comunità slovena dellalta Val Torre per non dimenticare le proprie origini e il proprio passato. Ha sede in quella che fu la latteria paesana. Gli oggetti esposti venivano usati per i lavori domestici, per l’allevamento, l’artigianato, la produzione casearia, la religione. 

 L’alta Val Torre è una delle più belle e suggestive valli del Friuli-Venezia Giulia. Sebbene disti soli 25 chilometri dal capoluogo friulano Udine, essa possiede peculiarità che la differenziano notevolmente dallambiente della pianura. Sulla valle svetta la catena dei monti Musi. Oltre allo scenario naturalistico, fra montagne, boschi, rocce e grotte carsiche, ci troviamo di fronte ad una comunità che mantiene un’identità linguistica e culturale ancora oggi radicata nel tessuto sociale, rappresentata in primo luogo dal dialetto sloveno del Torre, sopravvissuto fino ai giorni nostri. 

Etnografski Muzej Bardo

Etnografski muzej v Bardu, biser skupnosti, hrani dediščino, ki priča o snovni kulturi tega območja.

Ustanovljen je bil leta 1973 na pobudo skupine kulturnih delavcev, članov Centra za kulturne raziskave Bardo.

Po potresu leta 1976 je bil pet let zaprt, vnovično odprtje za javnost (1981) pa je naznanjalo boljše čase. Leta 2012 je bil muzej obnovljen; pri obnovi predmetov so sodelovali strokovnjaki Goriškega muzeja iz Nove Gorice.
Danes je muzej bolj spomenik kot depo. Posvečen je slovenski skupnosti zgornje Terske doline, da se ne bi pozabila njen izvor in preteklost. Sedež muzeja je v nekdanji vaški mlekarni. Razstavljeni predmeti so se uporabljali za gospodinjska opravila, vzrejo, obrt in proizvodnjo sira, nekaj pa je tudi verskih predmetov.

Zgornja Terska dolina je ena izmed najlepših dolin Furlanije- Julijske krajine. Čeprav leži le 25 kilometrov od glavnega furlanskega mesta Vidma, se precej razlikuje od ravninskega sveta. Nad njo kraljuje gorska veriga Mušcev. Poleg naravnih lepot, gora, gozdov, pečin in kraških jam se ponaša tudi s skupnostjo, ki ima lastno jezikovno in kulturno identiteto, še danes zasidrano v družbenem tkivu. Njeni pripadniki govorijo slovensko tersko narečje, ki se je ohranilo vse do danes.

Alta Val Torre / Terska dolina

Igor Cerno

La nuova guida che vi accompagnerà alla scoperta degli aspetti tipici storici, naturali, culturali ed enogastronomici di un territorio bellissimo e poco conosciuto posto alle sorgenti del Torre e ai piedi dei monti Musi.

Dove riceverla gratuitamente:
Lusevera: Museo Etnografico

Terska dolina / Alta Val Torre

Igor Cerno

Nov vodnik, ki vas bo spremljal med odkrivanjem najbolj tipičnih zgodovinskih, naravnih, kulturnih in enogastronomskih značilnosti zelo lepega in malo poznanega območja med izvirom Tera in ob vznožju Mužcev.

Kje ga brezplačno najdete:
Bardo: Etnografski Muzej

Mi smo tu – la nuova App che ti guiderà alla scoperta delle nostre valli

Pridi v Furlanijo, v doline na meji s Slovenijo, v kraje pod Matajurjem, Mužci, Kaninom in Mangartom, kjer ohranjamo slovenske korenine.