Barski oktet je začel svojo pevsko dejavnost v leto 2009  po volji osem pevcev, ki živijo v Terski dolini in želijo oživiti korenine in kulturo te zemlje.

Oktet poje predvsem v slovenščini in v slovenskih narečjah videnske pokrajine vendar njegov repertorij vključuje tudi pesmi v furlanščini, v italijanščini in v angleščini.

S tem oktet želi poudariti pomembnost večječnosti in željo, ki jo imajo nove generacije za nov svet brez pregrad in kulturnih mej.

Barski oktet je že nastopal na različnih prireditvah v Benečiji, v deželi in v Sloveniji.

Leta 2017 je izdal zgoščenko z naslovom "Judjé dolin".

Leta 2018 je sodeloval v projekt "Eloì, Eloì lemà sabahtani? - Križev pot posvečen Beneškim Slovencem".

Il Barski oktet, ottetto di Lusevera ha cominciato la sua attività nel 2009 su iniziativa di otto cantori che vivono nella val del Torre e che hanno a cuore le radici e la cultura di questa terra.

L'ottetto interpreta principalmente canti in sloveno o nei dialetti sloveni della Provincia di Udine, ma il suo repertorio comprende anche canti in friulano, italiano e inglese.

In questo modo l'ottetto vuole da un lato sottolineare l'importanza del plurilinguismo, dall'altro far risaltare il desiderio proprio delle nuove generazioni verso un mondo senza confini, siamo essi fisici o culturali.

L'ottetto si è esibito in Benecia, in Slovenia e in diverse località della nostra Regione.

Nel 2017 ha dato alle stampe il CD "Judjé dolin - Genti delle valli".

Nel 2018 ha collaborato al progetto "Eloì, Eloì lemà sabahtani - Via Crucis dedicata agli Sloveni della Benečija"