Barski oktet je začel svojo pevsko dejavnost v leto 2008  po volji osem pevcev, ki živijo v Terski dolini in želijo oživiti korenine in kulturo te zemlje.

Oktet poje predvsem v slovenščini in v slovenskih narečjah videnske pokrajine vendar njegov repertorij vključuje tudi pesmi v furlanščini, v italijanščini in v angleščini.

S tem oktet želi poudariti na pomembnost večječnosti in na željo, ki imajo nove generacije za nov svet brez pregrad in kulturnih mej. Barski oktet je že nastopal na različnih prireditev v Benečiji, v deželi in v Sloveniji.

Il Barski oktet, ottetto di Lusevera ha cominciato la sua attività nel 2008 su iniziativa di otto cantori che vivono nella val del Torre e che hanno a cuore le radici e la cultura di questa terra.

L'ottetto interpreta principalmente canti in sloveno o nei dialetti sloveni della Provincia di Udine, ma il suo repertorio comprende anche canti in friulano, italiano e inglese.

In questo modo l'ottetto vuole da un lato sottolineare l'importanza del plurilinguismo, dall'altro far risaltare il desiderio proprio delle nuove generazioni verso un mondo senza confini, siamo essi fisici o culturali. L'ottetto si è esibito in Benecia, in Slovenia e in diverse località della nostra Regione.